[മലയാളം ലിറിക്സ് ഗുരു മലയാളത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവര്‍ക്കായുള്ള ഒരു സൗജന്യ അപ്ലിക്കേഷനാണു. നിങ്ങള്‍ ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒറിജിനല്‍ വേര്‍ഷന്‍ ആണൊ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുമല്ലോ.  ഒറിജിനല്‍ അപ്ലിക്കേഷന്‍ ഇവിടെ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം.  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.malayalam.lyrics.guru ]

 

Film : ജോമോന്റെ സുവിശേഷങ്ങൾ

Music: വിദ്യാസാഗർ

Lyrics: റഫീക്ക് അഹമ്മദ്

 

നോക്കി നോക്കി.. നോക്കി നിന്നു..

കാത്തു കാത്തു... കാത്തു നിന്നു...

മന്ദാരപ്പൂ. വിരിയണതെങ്ങനാണെന്ന്

മന്ദാരപ്പൂ വിരിയണതെപ്പോഴാണെന്ന് (2)

 

തെക്കന്നം കാറ്റിനുമറിയില്ല....

ഉത്രാടത്തുമ്പിക്കും അറിയില്ല...

ചങ്ങാലിപ്രാവിനുമറിയില്ല...ആർക്കുമറിയില്ല

നോക്കി നോക്കി നോക്കി നിന്നു..

കാത്തു കാത്തു കാത്തു.. നിന്നു...

മന്ദാരപ്പൂ വിരിയണതെങ്ങനാണെന്ന്

മന്ദാരപ്പൂ വിരിയണതെപ്പോഴാണെന്ന്...

ആ..ആ ..ആ ...

 

രാവുറങ്ങണനേരത്തോ.. പകൽത്തേരിറങ്ങണ നേരത്തോ

കാട്ടിറുക്കു കമ്മലിട്ടു നാട്ടുപാതയോരത്ത്‌ ..

പോക്കുവെയിൽ തേനൊഴുക്കണ നേരത്തോ....

പോക്കുവെയിൽ തേനൊഴുക്കണ നേരത്തോ...

പൂത്തതെപ്പോഴോ.. ഇതൾ നീർത്തതെപ്പോഴോ..

പൂത്തതെപ്പോഴോ.. ഇതൾ നീർത്തതെപ്പോഴോ..

ആലിലയും പാഴ് മുളയും മിണ്ടാത്ത നേരത്ത്..

ചിങ്കാര പൂമുത്ത്‌ നെഞ്ചിൽ വിരിഞ്ഞു..പൂത്തുനിറഞ്ഞു

നോക്കി നോക്കി നോക്കി നിന്നു..

കാത്തു കാത്തു കാത്തു നിന്നു...

 

പൂമലയുടെ താഴത്തോ..മഴപ്പൂവു ചിന്നണ പാടത്തോ

ആടിപ്പാടി കുണുങ്ങണ കുറുമാലിപ്പുഴക്കരെ

നാട്ടുമൈന കൂടൊരുക്കണ കൊമ്പത്തോ...

നാട്ടുമൈന കൂടൊരുക്കണ കൊമ്പത്തോ..

പൂത്തതെങ്ങാണോ.. ഇതൾ നീർത്തതെങ്ങാണോ

പൂത്തതെങ്ങാണോ.. ഇതൾ നീർത്തതെങ്ങാണോ

വാർമയിലും പൂങ്കുയിലും ചെല്ലാത്ത ദൂരത്ത്

മന്ദാരപ്പൂമൊട്ടെൻ നേർക്ക് വിരിഞ്ഞു പൂത്തുമലഞ്ഞു

 

നോക്കി നോക്കി.. നോക്കി നിന്നു

കാത്തു കാത്തു കാത്തു നിന്നു

മന്ദാരപ്പൂ വിരിയണതെങ്ങനാണെന്ന്...

മന്ദാരപ്പൂ വിരിയണതെപ്പോഴാണെന്ന്..

തെക്കന്നം കാറ്റിനുമറിയില്ല...

ഉത്രാടത്തുമ്പിക്കും അറിയില്ല...

 

ചങ്ങാലിപ്രാവിനുമറിയില്ല..ആർക്കുമറിയില്ല


Get Malayalam lyrics on you mobile. Download our free app