കൊച്ചു കുഞ്ഞിന്‍ അച്ഛനൊരു കച്ച വാങ്ങാന്‍ പോയി  
കൊച്ചിയിലെ കൊച്ചലയില്‍ തോണി മുങ്ങി പോയി

കാത്തിരുന്ന ചെമ്പരുന്ത് റാഞ്ചി കൊണ്ടു പോയി  
തെക്കു തെക്കൊരു തൈ മരത്തില്‍ കൊണ്ടു ചെന്നു വെച്ചേ

കാര്‍ത്തു നിന്‍റെ തോര്‍ത്റെവിടെന്ന്‍ ഓര്ത്തു നോക്കെടി കാര്‍ത്തു  
കാര്‍ത്തു നിന്‍റെ തോര്‍ത്തെങ്ങാനും കൂര്‍ത്ത മുള്ളില്‍ കോര്തോ

കാര്‍ത്തിക താന്‍ വളര്‍ത്തിയൊരു മൂത്ത മോളെ കാര്‍ത്തൂ  
കാര്‍ത്തൂ നിന്‍റെ തോര്‍ത്തെങ്ങാനും കൂര്‍ത്ത മുള്ളില്‍ കോര്‍ത്തോ

ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്നോട് മിണ്ടിയാ നിനക്ക് എന്താടി ചേതം
കാര്‍ത്തിക താന്‍ വളര്‍ത്തിയൊരു മൂത്ത മോളെ കാര്‍ത്തൂ

കുണ്ടാ മണ്ടി കുണ്ട്രാ മണ്ടി വഴില്‍ ഒരു പാമ്പ്
പോണ പോക്കില് ഓടി വന്നൊരു നക്കും നക്കി പോയെ

 


Get Malayalam lyrics on you mobile. Download our free app