ചിത്രം : രതിനിര്‍‌വേദം‌
സംഗീതം : എം.ജയചന്ദ്രന്‍‌
ലിറിക്സ് : മുരുകന്‍ കാട്ടാക്കട
ഗായകന്‍‌: സുദീപ് കുമാര്‍

 

ചെമ്പകപ്പൂങ്കാട്ടിലെ ചിത്രമണിപ്പൊയ്കയിൽ
കണ്ടു ഞാൻ നിന്നെ ചെന്താമരേ (2)
എന്റെ കരൾ കൊമ്പിലും ചാറ്റു മഴച്ചോലയിൽ
വന്നു പൂത്തുലഞ്ഞിടുമോ ചൊല്ലാതിരേ ചെന്താമരേ
(ചെമ്പകപ്പൂ..)

ചന്ദന വെയിലിൽ ഈ കുങ്കുമവഴിയിൽ
പതിവായ് നിന്റെ കവിൾ ചുവന്നതു കണ്ടു നിന്നില്ലേ
കാർത്തിക നാളിൽ രാപ്പൂത്തിരി തെളിയേ
അരികിൽ നിന്റെ മുഖം തുടുത്തതു ഞാനറിഞ്ഞില്ലേ
അറിയാതെ കുളിർ മിഴിമുന പതിയേ
മനസ്സാകേ കുടമലരുകൾ ഉലയെ
സുഖ മഴ നനയണ ലഹരിയിൽ മനം തിരയുവതാരേ
ചെന്താമരേ ...
ചെമ്പകപ്പൂങ്കാട്ടിലെ...
(ചെമ്പകപ്പൂ..)

ആൽമരത്തണലിൽ കൂത്തമ്പല നടയിൽ
ഒരു നാൾ മകം തൊഴുതിറങ്ങണ കണ്ടു നിന്നില്ലേ
ആറ്റിറമ്പഴകിൽ ഈ തരിമണൽ വിരിയിൽ
ഋതുവായ് കുളി കഴിഞ്ഞിറങ്ങണ നാണം കണ്ടില്ലേ
പറയാതെ കളി പറയണ കനവിൽ
അനുരാഗം മഷിയെഴുതണ കഥയിൽ
പുതു നിനവുകളിലെ മലരിലെ മധു നുകരുവതാരോ
ചെന്താമരേ ...
(ചെമ്പകപ്പൂ..)

 


Get Malayalam lyrics on you mobile. Download our free app