ചിത്രം : ഇന്‍ ഹരിഹര്‍ നഗര്‍

സംഗീതം :എസ ബാലകൃഷ്ണന്‍
വരികള്‍ : ബിച്ചു തിരുമല
ഗായകന്‍ : എം ജി ശ്രീകുമാര്‍ 

ഏകാന്ത ചന്ദ്രികേ തേടുന്നതെന്തിനോ
കുളിരിനോ കൂട്ടിനോ
എന്റെ കരളിലെ പാട്ടിനോ
പതിനഞ്ചു പിറന്നാളിന്‍ തിളക്കം പിന്നെ
പതിവായി ചെറുതാകും ചെറുപ്പം
അലഞൊറിഞ്ഞുടുക്കുന്ന മനസ്സേ എന്റെ
മിഴിക്കുള്ളില്‍ നിനക്കെന്തൊരിളക്കം
(അഴകിനൊരാമുഖമായഭാവം
അതിലാരുമലിയുന്നൊരിന്ദ്രജാലം ) 2
പാലൊത്ത ചേലൊത്ത രാവാടയണിഞ്ഞത്
കുളിരിനോ കൂട്ടിനോ എന്റെ
കരളിലെ പാട്ടിനോ

മനസ്സുകൊണ്ടടുത്തു വന്നിരിക്കും നിന്നെ
കനവുകണ്ടിരുന്നു ഞാനുറങ്ങും
മിഴിത്തൂവല്‍ പുതപ്പെന്നെ പുതയ്ക്കും
എല്ലാം മറന്നു ഞാനതിലെന്നും ലയിക്കും
(നമുക്കൊന്നിച്ചാകാശക്കോണിയേറാം
നിറമുള്ള നക്ഷത്രത്താലി ചാര്‍ത്താം ) 2
നിന്നോലക്കണ്ണിലാ ഉന്മാദമുണര്‍ത്തുന്നു
കുളിരിനോ കൂട്ടിനോ എന്റെ
കരളിലെ പാട്ടിനോ
ഏകാന്ത ചന്ദ്രികേ തേടുന്നതെന്തിനോ
കുളിരിനോ കൂട്ടിനോ
എന്റെ കരളിലെ പാട്ടിനോ

Get Malayalam lyrics on you mobile. Download our free app