Copyright 2020 - Custom text here

എന്റെ മകന്‍ കൃഷ്ണനുണ്ണി

കൃഷ്ണനാട്ടത്തിനു പോകേണം

കൃഷ്ണനാട്ടത്തിനു പോയാ പോരാ

കൃഷ്ണന്‍ തന്നെ കെട്ടേണം

 

കൃഷ്ണന്‍ തന്നെ കെട്ട്യാല്‍ പോരാ

കാളിയ മര്‍ദ്ദനമാടേണം

കാളിയ മര്‍ദ്ദനമാട്യാല്‍ പോരാ

പള്ളിശ്ശംഖു വിളിക്കേണം

 

പള്ളിശ്ശംഖു വിളിച്ചാല്‍ പോരാ

ആലിന്‍ മുകളില്‍ കേറേണം

ആലിന്‍ മുകളില്‍ കേറ്യാല്‍ പോരാ

മേല്‍‌പ്പൊട്ടൊന്നു കുതിക്കേണം

 

മേല്പ്പോട്ടൊന്നു കുതിച്ചാല്‍ പോരാ

കീഴ്പൊട്ടൊന്നു മറിയേണം

കീഴ്പോട്ടൊന്നു മറിഞ്ഞാല്‍ പോരാ

ദേവകളൊക്കെ കാണേണം

ദേവകളൊക്കെ കണ്ടാല്‍ പോരാ

കൈയും കൊട്ടിച്ചിരിക്കേണം