സിനിമ : ദേവദൂതന്‍(2000)
ഗാനങ്ങള്‍ :കൈതപ്രം
സംഗീതം :വിദ്യാസാഗര്‍
ആലാപനം :ജയചന്ദ്രന്‍ ,ചിത്ര


പൂവേ പൂവേ പാലപ്പൂവേ
മണമിത്തിരി കരളില്‍തായോ
മോഹത്തിന്‍ മകരന്തം ഞാന്‍
പകരം നല്‍‌കാം
വണ്ടേ വണ്ടേ വാര്‍മുകില്‍ വണ്ടേ
പലവട്ടം പാടിയതല്ലേ
മണമെല്ലാം മധുരകനവായ്
മാറിപോയി
മണിവില്ലിന്‍ നിറമുണ്ടോ
മഞ്ഞോളം കുളിരുണ്ടോ
ഒരുവട്ടം കൂടിച്ചൊല്ലാമോ
മണിവില്‍കൊടി മഞ്ഞായി
മഞ്ഞിലകള്‍ മണ്ണില്‍‌പോയ്
മണ്‍‌വാസന ഇന്നെന്‍ നെഞ്ചില്‍ പോയ്
ഓ.ഓ ഓ...

പൂവേ പൂവേ പാലപ്പൂവേ
മണമിത്തിരി കരളില്‍തായോ
മോഹത്തിന്‍ മകരന്തം ഞാന്‍
പകരം നല്‍‌കാം
വണ്ടേ വണ്ടേ വാര്‍മുകില്‍ വണ്ടേ
പലവട്ടം പാടിയതല്ലേ
മണമെല്ലാം മധുരകനവായ്
മാറിപോയി

പൂവിന്‍ പുതിയൊരു പൂമ്പാട്ടിന്‍
പൂമ്പൊടി തൂവാം നിന്‍ കാതില്‍
പ്രണയമനോരഥ‌മേറാമിന്നൊരു
പല്ലവി പാടാം
തൊട്ടാവാടിചെണ്ടല്ലാ വെറുമൊരു
മിണ്ടാ പെണ്ണല്ലാ.പാടില്ല പാടില്ല
പാടാ കനവിന്‍ പല്ലവി വേണ്ടാ
ചന്ദ്രികാലോലമാം പൊന്‍‌കിനാ പന്തലില്‍
നിന്നിലെ നിന്നിലെന്‍ കവിതയായ് മാറി ഞാന്‍
തേനഞ്ചും നെഞ്ചില്‍ അനുരാ‍ഗ പൂക്കാലം
ഓ.ഓ ഓ...

പൂവേ പൂവേ പാലപ്പൂവേ
മണമിത്തിരി കരളില്‍തായോ
മോഹത്തിന്‍ മകരന്തം ഞാന്‍
പകരം നല്‍‌കാം

താഴ്വാരങ്ങള്‍ പാടുമ്പോള്‍
താമരവട്ടം തളരുമ്പോള്‍
ഇന്ദുകളങ്കം ചന്ദനമായെന്‍
കരളില്‍ പെയ്തു..
അറബി കനവുകള്‍ വിടരുമ്പോള്‍
നീല കടലല ഇളകുമ്പോള്‍
കാനന മുരളിക കോമളരാഗം
മന്ദം പാടി
ആരു നീ ലൈലയോ പ്രേമസൌന്തര്യമോ
ആരു നീ മജ്‌നുവോ സ്നേഹസൌഭാഗ്യമോ
നീയാണെന്‍ നിനവില്‍
പ്രിയ രാഗ പുലര്‍ വാനം

പൂവേ പൂവേ പാലപ്പൂവേ
മണമിത്തിരി കരളില്‍തായോ
മോഹത്തിന്‍ മകരന്തം ഞാന്‍
പകരം നല്‍‌കാം
വണ്ടേ വണ്ടേ വാര്‍മുകില്‍ വണ്ടേ
പലവട്ടം പാടിയതല്ലേ
മണമെല്ലാം മധുരകനവായ്
മാറിപോയി
മണിവില്ലിന്‍ നിറമുണ്ടോ
മഞ്ഞോളം കുളിരുണ്ടോ
ഒരുവട്ടം കൂടിച്ചൊല്ലാമോ
മണിവില്‍കൊടി മഞ്ഞായി
മഞ്ഞിലകള്‍ മണ്ണില്‍‌പോയ്
മണ്‍‌വാസന ഇന്നെന്‍ നെഞ്ചില്‍ പോയ്
ഓ.ഓ ഓ...

Get Malayalam lyrics on you mobile. Download our free app