സിനിമ : ഹരികൃഷ്ണന്‍സ്(1998)
ഗാനങ്ങള്‍ : കൈതപ്രം
സംഗീതം : ഔസേപ്പച്ചന്‍
ആലാപനം : യേശുദാസ്,ചിത്ര


പൂജാബിംബം മിഴിതുറന്നൂ താനേ നടതുറന്നൂ
സ്വയംവര സന്ധ്യാ രാജകുമാരി നിന്നൂ തിരുനടയില്‍
സൂര്യനുണര്‍ന്നൂ ചന്ദ്രനുണര്‍ന്നൂ മംഗളയാമം തനിച്ചു നിന്നു
സൂര്യനും സ്വന്തം ചന്ദ്രനും സ്വന്തം സന്ധ്യേ നീയിന്നാര്‍ക്കു സ്വന്തം
പൂജാബിംബം മിഴിതുറന്നൂ താനേ നടതുറന്നൂ
സ്വയംവര സന്ധ്യാ രാജകുമാരി നിന്നൂ തിരുനടയില്‍

എന്തിനു സന്ധ്യേ നിന്‍ മിഴിപ്പൂക്കള്‍ നനയുവതെന്തിനു വെറുതേ
ആയിരമായിരം കിരണങ്ങളോടെ ആശീര്‍വ്വാദങ്ങളോടെ
സൂര്യവസന്തം ദൂരെയൊഴിഞ്ഞു തിങ്കള്‍തോഴനു വേണ്ടി
സ്വന്തം തോഴനു വേണ്ടി

പൂജാബിംബം മിഴിതുറന്നൂ താനേ നടതുറന്നൂ
സ്വയംവര സന്ധ്യാ രാജകുമാരി നിന്നൂ തിരുനടയില്‍

സ്വയംവര വീഥിയില്‍ നിന്നെയും തേടി ആകാശതാരകളിനിയും വരും
നിന്‍‌റെ വര്‍ണ്ണങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചു ലാളിക്കാന്‍ ആഷാഡ മേഘങ്ങളിനിയും വരും
എങ്കിലും സന്ധ്യേ നിന്നാത്മഹാരം നിന്നെ മോഹിക്കുമെന്‍
ഏകാന്തസൂര്യനു നല്‍കൂ ഈ രാഗാര്‍ദ്ര ചന്ദ്രനെ മറക്കൂ

പൂജാബിംബം മിഴിതുറന്നൂ താനേ നടതുറന്നൂ
സ്വയംവര സന്ധ്യാ രാജകുമാരി നിന്നൂ തിരുനടയില്‍
സൂര്യനുണര്‍ന്നൂ ചന്ദ്രനുണര്‍ന്നൂ മംഗളയാമം തനിച്ചു നിന്നു
സൂര്യനും സ്വന്തം ചന്ദ്രനും സ്വന്തം സന്ധ്യേ നീയിന്നാര്‍ക്കു സ്വന്തം
പൂജാബിംബം മിഴിതുറന്നൂ താനേ നടതുറന്നൂ
സ്വയംവര സന്ധ്യാ രാജകുമാരി നിന്നൂ തിരുനടയില്‍

Get Malayalam lyrics on you mobile. Download our free app