സിനിമ : ഹരികൃഷ്ണന്‍സ്(1998)
ഗാനങ്ങള്‍ :കൈതപ്രം
സംഗീതം :ഔസേപ്പച്ചന്‍
ആലാപനം :യേശുദാസ്,ചിത്ര


പൊന്നാമ്പല്‍ പുഴയിറമ്പില്‍ നമ്മള്‍
അന്നാദ്യം കണ്ടതോര്‍മ്മയില്ലേ
പൊന്നാമ്പല്‍ പുഴയിറമ്പില്‍ നമ്മള്‍
അന്നാദ്യം കണ്ടതോര്‍മ്മയില്ലേ
കുഞ്ഞോളം തുള്ളിവന്നൊരഴകായ്
എന്‍ മുന്നില്‍ മിന്നി വന്ന കവിതേ
പണ്ടത്തേ പാട്ടുറങ്ങുമൊരു
മണ്‍‌വീണയാണെന്‍‌റെ മാനസം
അന്നെന്നില്‍ പൂവണിഞ്ഞ മൃദു
സല്ലാപമല്ലോ നിന്‍ സ്വരം
എന്നിട്ടും നീ എന്നോടിന്നു
മിണ്ടാത്തതെന്താണ്

പൊന്നാമ്പല്‍ പുഴയിറമ്പില്‍ നമ്മള്‍
അന്നാദ്യം കണ്ടതോര്‍മ്മയില്ലേ
കുഞ്ഞോളം തുള്ളിവന്നൊരഴകായ്
എന്‍ മുന്നില്‍ മിന്നി വന്ന കവിതേ

നിന്നെയെതിരേല്‍ക്കുമല്ലോ
പൌര്‍ണ്ണമി പെണ്‍‌കൊടി
പാടിവരവേല്‍ക്കുമല്ലോ
പാതിരാപുള്ളുകള്‍
നിന്‍‌റെയനുവാദമറിയാനെന്‍ മനം
കാതോര്‍ത്തിരിപ്പൂ
എന്നുവരുമെന്നുവരുമെന്നും
കൊതിയാര്‍ന്നിരിപ്പൂ.
വരില്ലേ നീ വരില്ലേ
കാവ്യപൂജാബിംബമേ
നിലാവായ് നീലരാവില്‍ നില്‍പ്പൂ
മൂകം ഞാന്‍

പൊന്നാമ്പല്‍ പുഴയിറമ്പില്‍ നമ്മള്‍
അന്നാദ്യം കണ്ടതോര്‍മ്മയില്ലേ
കുഞ്ഞോളം തുള്ളിവന്നൊരഴകായ്
എന്‍ മുന്നില്‍ മിന്നി വന്ന കവിതേ

മുടുപടമെന്തിനാവോ
മൂകാനുരാഗമേ
പാതിമറയുന്നതെന്തേ
അന്യയേ പോലെ നീ
എന്‍‌റെ പദയാത്രയില്‍ ഞാന്‍
തേടി നിന്‍ രാജാങ്കണങ്ങള്‍
എന്‍‌റെ പ്രിയഗാനധാരയില്‍നിന്നിലെ
ശ്രുതി ചേര്‍ന്നിരുന്നു.
വരില്ലേ നീ വരില്ലേ
ചൈത്രവീണാവാഹിനീ
വസന്തം പൂത്തൊരുങ്ങിയല്ലോ
വരൂ പ്രിയേ

പൊന്നാമ്പല്‍ പുഴയിറമ്പില്‍ നമ്മള്‍
അന്നാദ്യം കണ്ടതോര്‍മ്മയില്ലേ
കുഞ്ഞോളം തുള്ളിവന്നൊരഴകായ്
എന്‍ മുന്നില്‍ മിന്നി വന്ന കവിതേ
പണ്ടത്തേ പാട്ടുറങ്ങുമൊരു
മണ്‍‌വീണയാണെന്‍‌റെ മാനസം
അന്നെന്നില്‍ പൂവണിഞ്ഞ മൃദു
സല്ലാപമല്ലോ നിന്‍ സ്വരം
എന്നിട്ടും നീ എന്നോടിന്നു
മിണ്ടാത്തതെന്താണ്

പൊന്നാമ്പല്‍ പുഴയിറമ്പില്‍ നമ്മള്‍
അന്നാദ്യം കണ്ടതോര്‍മ്മയില്ലേ
കുഞ്ഞോളം തുള്ളിവന്നൊരഴകായ്
എന്‍ മുന്നില്‍ മിന്നി വന്ന കവിതേ

Get Malayalam lyrics on you mobile. Download our free app