ചിത്രം: വീണ്ടും ചില വീട്ടുകാര്യങ്ങൾ
സംവിധാനം: സത്യൻ അന്തിക്കാട്‌
വർഷം: 1999
രചന: കൈതപ്രം
സംഗീതം: ജോൺസൺ
പാടിയത്‌: സിന്ധു പ്രേംകുമാർ, കെ.ജെ യേശുദാസ്‌

 

 

പിൻനിലാവിൻ പൂവിടർന്നു
പൊൻവസന്തം നോക്കിനിന്നു
ശാരദേന്ദുമുഖീ ഇന്നെൻ പ്രേമസായൂജ്യം

താമസിക്കാൻ തീർത്തു ഞാൻ
രാസകേളി മന്ദിരം
ഓമലേ ഞാൻ കാത്തുനിൽപ്പൂ
നിന്നെ വരവേൽക്കാൻ
എവിടെ നിൻ പല്ലവി
എവിടെ നിൻ നൂപുരം
ഒന്നുചേരാൻ മാറോടു ചേർക്കാൻ
എന്തൊരുന്മാദം

കൊണ്ടുപോകാം നിന്നെയെൻ
പിച്ചകപ്പൂ പന്തലിൽ
താരഹാരം ചാർത്തിനിന്നെ
ദേവ വധുവാക്കാം
അണിനിലാ പീലികൾ
പൊഴിയുമീ ശയ്യയിൽ
വീണുറങ്ങാം ആവോളമഴകിൻ
തേൻകുടം നുകരാം


Get Malayalam lyrics on you mobile. Download our free app